Skip to content

Duurzaamheid

Wij willen dat onze producten een positieve bijdrage leveren aan de gezonde levensstijl van consumenten. Een gezonde levensstijl heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Als organisatie vinden wij het belangrijk en noodzakelijk om een duurzame rol te vervullen, met producten die zo puur mogelijk zijn. Dat kunnen we niet alleen. We hebben hiervoor onze medewerkers, onze leveranciers én onze afnemers nodig. Om die reden geloven we dan ook in duurzame relaties, op elk vlak.

Ons groenteafval gaat naar een boer in de omgeving en wordt als veevoer gebruikt.. Omdat wij het belangrijk vinden om milieubewust te handelen, werken we aan reduceren van elektriciteit, gas en water. We maken hierbij gebruik van bestaande technieken maar onderzoeken ook nieuwe technieken.
Omdat we als bedrijf ook een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij, steunen we diverse gezonde en sportieve initiatieven en helpen we hulpbehoevenden in de wereld.

Duurzame samenwerking

Wij werken aan een eerlijke, duidelijke en betrouwbare relatie met onze afnemers en leveranciers.

Gezonde producten

Wij willen dat onze producten een positieve bijdrage leveren aan de gezonde levensstijl van consumenten.

Sociale werkgeverschap

Wij zetten in op gezondheid, ontwikkeling van onze medewerkers en gaan op een duidelijke en eerlijke manier met elkaar om.

Duurzame inkoop

Onze inkoop is erop gericht om rekening te houden met de impact voor mens, milieu en dier.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij zien het als onze taak om kansarmen en hulpbehoevenden te helpen.

Klimaat & milieu

Wij hebben als organisatie een rol om verantwoordelijk om te gaan met de impact op het klimaat & milieu.

Back To Top